חיפוש
 
לדף הבית >>     לשכת המסחר >>

לשכת המסחר ירושלים: הנחיות למעסיק בדבר טופס 161 החדש – הודעה על פרישה מעבודה

 

בתאריך 19 באפריל 2023, הוציאה רשות המיסים הנחיה בדבר שימוש בטופס 161 חדש – הודעה בדבר פרישה מעבודה. הנחיה זו הופנתה למעסיקים , לשכות שכר וקופות גמל  בעניין כספי הפיצויים שהועמדו לרשות העובד בעת פרישה והן של העובדים שפרשו ביחס לבחירתם ובקשתם בנוגע לכספי הפיצויים .

 

נכון להיום המעסיקים מדווחים על פרישה באמצעות טופס 161 – "הודעת מעסיק על פרישה". כאשר בחירת העובדים, ביחס למענקי הפרישה , מדווחת באמצעות טופס 161א – "הודעת עובד עקב פרישה מהעבודה" ( להלן: "הטפסים הישנים"). הטופס החדש שפרסמה הרשות יחליף את שני הטפסים הישנים.

החובה למילוי ודיווח באמצעות הטופס החדש חלה בעת הפרישה המוחלטת והסופית של העובד, בין אם הכספים שנצברו לזכותו, משולמים על ידי המעסיק במישרין ובין אם באמצעות קופות גמל.

הטופס החדש בנוי משלושה חלקים:

  • חלק א’ – הודעת מעסיק: במסגרת חלק זה המעסיק ידווח את כל הפרטים ביחס לפרישת העובד.
  • חלק ב’ – הודעת עובד: במסגרת חלק זה העובד נדרש למלא את בקשותיו ביחס למענקים שהועמדו לרשותו ובנוסף, נדרשות הצהרותיו, המשליכות על אירוע הפרישה.
  • חלק ג’ – חישוב המעסיק והנחיות לקופות הגמל: במסגרת חלק זה ובכפוף לתנאים המפורטים בו, המעסיק ינחה את קופות הגמל בנוגע לאפיון הכספים וניכוי המס.
  • לאחר מילוי חלק ג , על המעסיק למסור את הטופס לפקיד השומה וכן לעובד / לשאיריו או למי מטעמם.

מועד התחולה – 1 בנובמבר 2023

בהמשך להנחיה של רשות המיסים מיום 19 באפריל 2023, בה נקבע כי יחל שימוש במסמך 161 החדש ביולי 2023 ולאור בקשות לדחיית מועד כניסתה לתוקף של הודעה על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש, רשות המיסים עדכנה כי החובה להודיע באמצעות הטופס החדש תחל מתאריך ה-1 בנובמבר 2023 (מועד התחולה) במקום ביולי 2023, וזאת ביחס לאירועי פרישה החלים ממועד זה ואילך. חובה כאמור תחול גם ביחס לאירועי פרישה שהתרחשו לפני מועד התחולה, אך דווחו לראשונה על ידי המעסיק ממועד התחולה ואילך.

המעסיק רשאי להודיע על אירוע הפרישה באמצעות הטופס החדש גם טרם מועד התחולה.
בנוסף, לאור שאלות שעלו, פרסמה הרשות גם הבהרות ודגשים בנוגע לטופס החדש.
מצ"ב מכתבי מס הכנסה בנושא וכן טופס 161 חדש

להלן קישור לחוזר מס הכנסה ולפירוט הנחיות למילוי

להלן קישור למסמך המלא של רשות המיסים

להלן קישור לטופס 161 החדש

 
 
 
 
יולי לב

יולי לב

mcity

mcity

 

 

 

כל מה שקורה בעיר באנר הדר

 

מדורים